Nieuwbouw, renovatie, asbestsanering en zonnepanelen voor 
utiliteitsbouw en de agrarische sector

Asbestsubsidies

Subsidieregeling asbestverwijdering voor particulieren
De subsidieregelingen op het gebied van asbestverwijdering zijn de laatste 2 jaar veelvuldig veranderd en aangepast, zeker voor de particulier. Dit maakt het voor particulieren vaak lastiger om tot accurate en relevante informatie te komen. Het verwijderen van losgebonden en niet-hecht gebonden asbest is wettelijk verplicht en alle werkzaamheden moeten gemeld worden bij de gemeente. Wordt dit niet gedaan dan kan er een fikse boete tegenover staan. Toch was er in het jaar 2015 geen officiële subsidieregeling voor het verwijderen van asbest voor particulieren. Dit zorgde ervoor dat vele van hun niet over de financiële draagkracht beschikten om tot asbestsanering over te gaan.

 

Subsidie asbestverwijdering voor de bedrijfssector
Voor fiscale bedrijven zijn er andere regelingen en subsidies beschikbaar. De overheid legt extra veel nadruk op het aanmoedigen en bijstaan van bedrijven die van asbestverwijdering gebruik willen maken aangezien hun invloed in de maatschappij groter is als die van particulieren. Een extra bijkomstigheid is dat bedrijven zich vaak zo bewust en positief mogelijk willen profileren op een competitieve arbeidsmarkt. Raadpleeg uw accoutant over de eventuele mogelijkheden hierover.

 

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken
Een van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van asbestverwijdering is dat het vanaf het jaartal 2024 in Nederland verboden is om asbest daken te hebben. Deze maatregelen moeten particulieren, bedrijven en overheidsinstanties het laatste duwtje in de rug geven om zich aan te passen aan de nieuwe maatstaven op het gebied van volksgezondheid en klimaatverbetering. Hiervoor wordt er natuurlijk wel een speciale subsidieregeling vrijgemaakt. De looptijd van deze subsidie is tot het einde van 2019. Je kan deze subsidie pas 6 maanden nadat je een asbest dak verwijderd hebt aanvragen. Zorg dat de aanvraag volledig is anders heb je de kans dat deze wordt afgewezen. Vanwege de lange looptijd en bepaalde wetgeving kun je deze subsidie maar eenmalig aanvragen voor dezelfde asbestverwijdering.

 

Subsidieberekening
De subsidie wordt berekend per m2 en kan oplopen tot een bedrag van € 4,50 euro per m2. Je kunt een maximaal bedrag van € 25.000 euro per adres krijgen door middel van deze regeling. Het subsidieplafond wordt per jaar aangepast. Deze subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die door middel van voordelige subsidies en het aanmoedigen van particulieren en bedrijven asbestdaken wilt saneren om een schonere en gezondere buitenlucht te creëren. Het verbod dwingt deze groepen om mee te ontwikkelen in een gezondere en duurzamere wereld.

 

Voor meer informatie zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

 

Raadpleeg uw accountant voor meer “up-to-date” informatie betreffende de bovenstaande subsidiemogelijkheden!