Nieuwbouw en/of renovatie voor 
utiliteitsbouw en de agrarische sector

Keurmerk dak- en gevelborg

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen vraagt de markt met ingang van 2021 aantoonbaar te maken dat er minimaal voldaan wordt aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Een borger zal dit, in opdracht van de vergunninghouder, controleren aan de hand van een borgingsinstrument op gebouwniveau. Aannemers krijgen door deze wet meer verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit. Het nieuwe borgingsstelsel eist dat deelnemers aan het bouwproces aantoonbaar kwaliteit leveren.

Dumebo DWS ziet dit als een kans en ontwikkelt op dit moment vanuit de kennis ervaring vanuit de branche Keurmerk Dak- en Gevelborg ©. Voor de werkvoorbereiding / engineeringsfase en de uitvoering zijn procesbeschrijvingen en risico inventarisaties opgesteld, waarbij er per risico beperkende maatregelen beschreven moeten zijn. Het is noodzakelijk de uitvoering van de risico beperkende maatregelen aantoonbaar te maken. Op dit moment wordt er voor de werkvoorbereiding / engineering een pilot uitgevoerd door alle leden. In mei dit jaar volgt de evaluatie. Vervolgens zal er een pilot voor de uitvoeringsfase worden uitgevoerd. Het is de planning Keurmerk Dak- en Gevelborg eind 2020 operationeel te hebben. Alle leden van Dumebo DWS dienen te voldoen aan de gestelde Keurmerk eisen.

Zekerheden waar u op kunt bouwen”!

Deskundigheid

Er wordt veel aandacht besteed aan vakmanschap door het opleiden van medewerkers van de Keurmerkbedrijven. Binnen MetaalTech worden cursussen op het gebied van dak- en gevelsystemen in nauwe samenwerking met de branche ontwikkeld en gegeven. Keurmerkbedrijven staan minimaal drie jaar ingeschreven als gespecialiseerde aannemer op het gebied van dak- en wandsystemen.

Kwaliteit

Een zeer belangrijke onderlegger van het Keurmerk is de Richtlijn Metalen Gevels en Daken. Deze richtlijn is jaren geleden door producenten en specialistische aannemers van metalen dak- en wandsystemen ontwikkeld en doorlopend geactualiseerd. In dit document staat de laatste stand der techniek beschreven op welke wijze dak- en wandsystemen opgebouwd dienen te worden.

Risico inventarisatie met risico beperkende maatregelen

Keurmerkbedrijven stellen op basis van een eenduidige structuur een projectgebonden risico inventarisatie op met een beschrijving van de risico beperkende maatregelen. Deze risico inventarisatie kan de borger spiegelen aan door hem opgestelde risico inventarisatie. Aan de hand van de aantoonbare uitgevoerde beheersmaatregelen kan de borger in korte tijd controleren of de dak- en wandsystemen tenminste voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Het is niet noodzakelijk details op de bouwplaats te controleren. Dit scheelt tijd en kosten voor de vergunninghouder en bouwer.

Veiligheid

Het spreekt voor zich dat de Keurmerkbedrijven zich houden aan de veiligheidseisen en dat medewerkers VCA gecertificeerd zijn en een cursus hebben doorlopen om veilig met een hoogwerker te kunnen werken.

Onafhankelijke toetsing Keurmerk

De leden worden door onafhankelijke audit organisaties gecontroleerd op de naleving van de eisen van Keurmerk Dak- en Gevelborg ©.

Voor meer informatie willen wij u graag verwijzen naar hun websitehttps://dumebo-dws.nl